Deprecated: Optional parameter $notices declared before required parameter $form is implicitly treated as a required parameter in /home/forestcom/domains/forestbergen.com/www/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/render/notices.php on line 40

Deprecated: Return type of Caldera_Forms_Field_JS::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/forestcom/domains/forestbergen.com/www/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/field/js.php on line 128

Cursus traden met Multiple Time Frame Zones 2017


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 21 december 2018


Inleiding
In 2009 is de eerste cursus traden met TimeFrameZones verschenen. Sinds die tijd is de toegepaste methodiek sterk verbeterd, ervaringen van cursisten, de docent maar ook handelaren is ingebracht, waardoor dit handelsinstrument steeds verfijnder is geworden. Medio 2016 is deze ervaring verwerkt in een totaal nieuwe opzet van deze cursus en het toegepaste handels systeem. Deze cursus heeft de naam TimeFrameZones PRO 2017 gekregen.


Upgrade voor oud cursisten met 50% korting!
Oud cursisten van de TimeFrameZones betalen € 325,- en krijgen dus 50 % korting.
Nieuwe cursisten betalen € 650,- (Incl. btw.)

Forex handel lijkt in de praktijk veel op handel in aandelen, opties en futures. Er zijn dan ook veel traders die zowel actief zijn met bijvoorbeeld futures als met valuta’s. Een belangrijke overeenkomst is dat technische analyse methoden op deze markten veelal uitwisselbaar zijn en handelssystemen vrijwel één op één overzetbaar. Opgedane ervaring met andere markten kan dus in FX gemakkelijk toegepast worden.

Handelen op andere instrumenten
Naast het handelen op de Forex is dit handelssysteem bij uitstek geschikt voor de Dax, S&P, Dow Jones etc.

Hoe werken de TimeFrameZones in werkelijkheid?
De verschillende zones vertegenwoordigen verschillende groepen traders, traders die tot dezelfde zone behoren hebben met elkaar gemeen dat zij trading beslissingen nemen op basis van eenzelfde timeframe. De snelste scalpers nemen beslissingen op timeframes van 1 minuut, of zelfs kleiner. Andere handelaren gebruiken M5, of M15, M30, M60 enzovoorts als basis. Op een standaard 1-minuut grafiek is het echter zeer moeilijk te zien wat 30-minuten traders zien en doen. En vice versa. Toch is het zo dat elke groep traders koopt en verkoopt en in deze chaos dragen ze samen bij aan de prijsveranderingen. Maar dat doen ze niet op dezelfde wijze en hetzelfde tijdstip.

Grafische weergave van de Zones
De TimeframeZones zijn de grafische weergave van elke groep traders! Elke groep heeft zijn eigen Zone. En ondanks de verschillen in timeframes, worden zij allemaal weergeven in slechts één en dezelfde M1 grafiek! Bij TZISS ligt de focus op traders in de kortere timeframes. Daarom kijken we naar de Tickzone, M1 Zone, M5 Zone, M15 Zone en tenslotte naar de M30 Zone. Elke groep wordt door een gekleurde band weergegeven zie afbeelding.

Non-Trading zones
Met behulp van de Timeframe Zones kunnen gebieden aangewezen worden die niet geschikt zijn om in te handelen. Hiermee kan de trader zijn voordeel doen, doordat het hem behoed positie te nemen in een markt waarin het niet duidelijk is welke kant prijs op zal gaan. Dit kan zijn in een zijwaartse markt, waarin prijs gedurende de tijd weinig verandert en in een markt waarin de kans op een reversal (draai) te groot is. In beide situaties is het risico groter dat de stoploss van de trader getriggerd wordt.

Datum

  • Start:
  • Eind: