Cursus optie-analyse


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 20 januari 2018 tot en met 20 december 2031. De eerstvolgende keer is op 19 februari 2022 10:00

  • Locatie: Forest Bergen
  • Categorieën:
  • Toekomstige data:

Voor wie is deze cursus bedoeld ?
In principe voor een ieder die geïnteresseerd is in opties en futures als beleggingsinstrument. Het accent van de cursus zal echter liggen op de praktische toepassing ervan en het gebruik hierbij van de computer. Daarbij veronderstellen wij dat deelnemers beschikken over enige basiskennis van – en ervaring met – het beleggen d.m.v. opties.

Leerstof :
Gedurende het ochtendprogramma zal, in grote lijnen, aandacht worden besteed aan “theoretische” zaken, zoals elementaire begrippen, basisprincipes en prijsvorming van opties. Het volledige middagprogramma zal vervolgens voornamelijk gericht zijn op het inspelen op bepaalde marktverwachtingen met hierop aansluitende optiestrategieën en de elementen die de keuze van de opties bepalen. Hierbij zullen wij gebruik maken van ons optieanalyse programma OPTIEMAAT en e.e.a. zal, desgewenst, ook het karakter dragen van een “workshop” met dit pakket. Gegeven de tijd zullen wij ook trachten in te gaan op vragen over het programma door gebruikers.
Alle cursisten krijgen een syllabus en – voor zover nog niet in het bezit – de beschikking over Optiemaat (demoversie met 30 dagen geldigheidsduur) teneinde de opgedane kennis “thuis” in praktijk te kunnen brengen.

Deelnemers :
Ter wille van een optimale aandacht per cursist is het aantal deelnemers per cursus beperkt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Standaardvoorwaarden:
Betaling vooraf na aanmelden krijgt u een Ideal betalingsscherm.  Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering zijn Euro 50,– administratiekosten verschuldigd. Het is te allen tijden mogelijk een vervanger te sturen. Deze dient wel de originele deelnamebevestiging te overleggen. Extra kosten, die voortkomen uit het niet naleven van deze voorwaarden, komen voor rekening van de inschrijver.

Kosten: € 195,- ( ex Btw). Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.
Tijdstip: op een zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Forest Bergen
Lunch: inbegrepen

 

Datum

  • Start: