Optiemaat instructiecursus


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 13 januari 2018 tot en met 8 december 2018. De eerstvolgende keer is op 10 november 2018 10:00

  • Categorieën:
  • Toekomstige data:

Voor wie is deze cursus bedoeld ?
Deze ochtend zal geheel gewijd zijn aan de werking van- respectievelijk het werken met Optiemaat.
Wij zullen daarbij de belangrijkste programmaonderdelen stap voor stap te doorlopen en vragen van gebruikers te beantwoorden.
Deze instructie-ochtend is geschikt voor gebruikers en geïnteresseerden van het optieanalyse pakket Optiemaat.
Dit is voor geïnteresseerden een ideale gelegenheid kennis te nemen van het optieanalyse pakket Optiemaat! Leerstof :

Deelnemers :
Ter wille van een optimale aandacht per cursist is het aantal deelnemers per cursus beperkt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Standaardvoorwaarden:
Betaling vooraf na aanmelden krijgt u een Ideal betalingsscherm.  Annulering is uitsluitend schriftelijk (email) mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering zijn Euro 50,– administratiekosten verschuldigd. Het is te allen tijden mogelijk een vervanger te sturen. Deze dient wel de originele deelnamebevestiging te overleggen. Extra kosten, die voortkomen uit het niet naleven van deze voorwaarden, komen voor rekening van de inschrijver.
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Kosten:
Service-abonnementhouders gratis
Geregistreerde gebruikers € 25,-
Geïnteresseerden € 40,- Indien tot aanschaf wordt overgegaan ontvangen zij dit bedrag retour

Datum: Zie boven aan dit artikel
Tijdstip: van 10:00 tot 13:30 uur
Locatie: Forest Bergen
Koffie/Thee: inbegrepen