Voor wie is deze cursus bedoeld ? • Deze ochtend zal geheel gewijd zijn aan de werking van- respectievelijk het werken met Optiemaat. • Wij zullen daarbij de belangrijkste programmaonderdelen stap voor stap te doorlopen en vragen van gebruikers te beantwoorden. • Deze instructie-ochtend is geschikt voor gebruikers en geïnteresseerden van het optieanalyse pakket Optiemaat. […]